skip to Main Content

Ogólne niemieckie warunki spedycyjne 2017 (ADSp 2017)

Ogólne niemieckie warunki spedycyjne 2017 (ADSp 2017) są zalecane do stosowania od 1 stycznia 2017 r. przez Federalne Stowarzyszenie Przemysłu Niemieckiego (BDI), Federalne Stowarzyszenie Hurtowni, Handlu Zagranicznego, Usług (BGA), Federalne Stowarzyszenie Transportu Drogowego, Logistyka i utylizacja (BGL), Federalne Stowarzyszenie Spedycji i Logistyki Mebli (AMÖ), Federalne Stowarzyszenie Gospodarki, Transportu i Logistyki (BWVL), Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (DIHK), Niemieckie Stowarzyszenie Spedycji i Logistyki (DSLV) oraz Niemieckie Stowarzyszenie Handlowe (HDE). Zalecenie to nie jest wiążące. Strony umowy mają swobodę zawierania ustaleń odbiegających od treści niniejszej rekomendacji.

Back To Top